Více informací o divizi

Lucart certifikace

Lucart certifikace
 

 

Používáním recyklovaného papíru bylo díky vám letos pokáceno o 1263 stromů méně, recyklováno obrovské množství

použitých kartonových obalů a snížena produkce CO2. Děkujeme vám, že vám na tom záleží, že společně respektujeme

životní prostředí. EcoNatural - řešení pro udržitelný rozvoj. 

Copyright © MB - SVING s.r.o. 2008 - 2015 nahoru ^